Projektid aastatel 2009-2011

2009. a sügisel taotles külaselts Kohaliku Omaalgatuse Programmi toetust Patika küla arengukava koostamiseks, et rahastada arengukava koosolekute korraldamist ja läbiviimist, ankeetküsitluse läbiviimist ja koosolekute läbiviimiseks mõeldud vahendite (kolmjalg-tahvel, bürootarbed) soetamist.
Projekti kogumaksumuseks oli 17 080 krooni, sellest 15 000 krooni KOP'i kaudu. Projekti kaasfinatseeringu tasumist toetas Rae vald MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts kaudu.
Projekti lõpptähtajaks sai planeeritud 1. juuli 2010.

Veel taotles külaselts 2009. a KOP'i sügisvoorust toetust videokaamera, statiivi ja projektori soetamiseks, et senisest paremini korraldada küla koosolekuid ja jäädvustada erinevaid külasündmusi.
Projekti kogumaksumuseks oli 23 388 krooni, millest 20 000 krooni ulatuses rahastas KOP. Ülejäänud summa tuli Rae vallalt MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts kaudu. Projekti realiseerimise lõpptähtajaks oli 1. märts 2010. Projekt viidi edukalt ellu. Tänu hindade soodsamaks muutumisele oli võimalik soetada lisaks kaamerale ja projektorile ka ekraani. Projektiga seotud aruandlus esitati Harju Maavalitsusele, kes on aruande kinnitanud ja sellega seoses on see projekt lõppenud. Soetatud tehnikat on aktiivselt tegevuste jäädvustamiseks rakendatud.

2010. aasta sügisel esitasime EAS'i poolt rahastatava Kohaliku Omaalgatus Programmi Projektitaotluse "Pidu iga ilmaga", mille sisuks oli suure peotelgi soetamine ja pinkide jaoks vajaliku materjali soetamine ja pinkide valmistamine. Projekti kogumaksumuseks oli 29190 krooni, millest 24000 krooni tuli Kohaliku Omaalgatuse programmist. Projekti lõpptähtajaks oli 30.06.2011. Seoses projektiga toimus mitu pikka talgupäeva, mille kohta leiad materjali siit. http://patikakyla.blogspot.com/2011/06/kulameestega-soodlas-puutood-tegemas.html
Peotelk oli kasutuses mitu aastat, kuid pidi siis ilmastikutingimustele alla vanduma. Pingid on endiselt üritustel kasutusel.

2011. aastal tähistati Patika küla kirjaliku esmamainimise 770.-ndat aastapäeva. Selle tähtpäeva puhul oli plaan koostada küla ajaloo teemaline raamat ning külaselts esitas KOP'i projekti, et saada vahendeid raamatu väljaandmiseks. Harju Maavalitsuse vastav komisjon tunnistas projekti ka toetuse vääriliseks. Oodatud oli igasugune abi vanade fotode, tekstide ja muu materjali näol, et teha üheskoos küla pika ajaloo vääriline raamat. Paraku ei kogunenud materjali vajalikus mahus ja raamatu koostamine seiskus. Loodetavasti valmib raamat sellegipoolest tulevikus.

Küll aga korraldati KOPi projektitoetuse abil 2011. aasta suvel Patika küla kirjaliku esmamainimise 770. aastapäeva tähistamiseks külapäev-laat.