Külaseltsi majandusaasta aruannetega saad tutvuda siin.

Vajuta soovitud aastanumbrile.

2019


2018