Liuväli

Kolmekuninga päeval rajasime 15 külaelaniku abil Golfi tee algusesse, Loigu talu tiigile liuvälja. Püüame jõudumööda liuvälja hooldada selliselt, et see oleks võimalikult hästi kasutatav, kuid aegajalt võib ta olla ka täistuisanud. Lääne talu Luule Veskitaguselt andis minu kasutusse ka kasti täie erineva suurusega kasutatud uiskusi, mida saate minu käest kasutamiseks laenata. Kasutage seda kodulähedast uisutamise võimalust.