Videokaamera ja projektori soetamine

Kautjala-Patika külaselts kirjutas KOP'i 2009. a sügisvooru taotluse videokaamera, -statiivi ja projektori soetamiseks, et senisest paremini korraldada küla koosolekuid ja jäädvustada erinevaid külasündmusi. 
Projekti kogumaksumuseks on 23 388 krooni, millest 20 000 krooni ulatuses rahastab KOP. Ülejäänud summa tuleb Rae vallalt MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts kaudu.
Projekti realiseerimise lõpptähtajaks on 1. märts 2010.

Tänaseks on projekt realiseeritud. Et projekti jooksul muutusid tehnika hinnad veidi soodsamaks saime soetada lisaks kaamerale ja projektorile ka ekraani, mis oli ka esialgses projektitaotluses. 

Projektiga seotud aruandlus on esitatud Harju Maavalitsusele, kes on aruande kinnitanud ja sellega seoses on see projekt lõppenud.

Soetatud tehnika on aktiivselt tegevuste jäädvustamiseks rakendatud.