Küla arengukava koostamine

Kautjala-Patika külaselts taotles Kohaliku Omaalgatuse Projekti 2009. aasta sügisvoorust toetust Patika küla arengukava koostamiseks. 
Projekti kaudu rahastatakse arengukava koosolekute korraldamist ja läbiviimist, ankeetküsitluste läbiviimist ja koosolekute läbiviimiseks mõeldud vahendite (kolmjalg tahvel ja lihtsamad bürootarbed) soetamist. 
Projekti kogumaksumuseks on 17  080 krooni, millest 15 000 krooni tuleb KOP'i kaudu. Projekti kaasfinatseeringu tasumist toetab Rae vald MTÜ Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts kaudu.
Projekti lõpptähtajaks on planeeritud 1. juuli 2010.