TOETA

Iga tegevus sujub paremini, kui seda toetatakse. Nii on see ka meie küla tegemistega.

Külaseltsi tegevust saad toetada järgmiselt:

1. Mõtled kaasa ja jagad oma mõtteid
Igasugune tegevus laabub paremini, kui sinuga mõtlevad kaasa ja jagavad omi mõtteid ka teised inimesed. Vaid nii on võimalik teha asju, mis paljusid huvitavad.
Mõtle kaasa küla arengukava koostamisel. Arengukavaga seonduva infornatsiooni leiad siit.

2. Korraldad ise aktiivselt seltsielu ja muid küla tegemisi
Kui sul on mingi huvitav idee, mida soovid teosks teha jaga seda teistega ja teem selle ühiselt teoks. Kui tahaksid, et külas oleks oma kapell, näitering, tantsurühm või veel mingisugused huvitegevused, siis anna sellest teada ja kui huvilisi saab kokku piisav hulk, siis teeme selle ka teoks.

3. Osaled aktiivselt küla sündmustel ja ka vallas korraldatavatel kogukonnasündmustel
Patika külas korraldatakse vähemalt kaks korda aastas suurüritus - Jaanipäeval ja Vana-aasta õhtul. Väiksemaid ja vähempidulike üritusi korraldatakse sagedamini.

4. Astu Kautjala-Patika Külaseltsi liikmeks
Aktiivse külaseltsi liikmena on sul suurem võimalus kaasa lüüa ja kaasa rääkida seltsi tegemistes, algatada ise projekte ja neid ellu viia.
Täpsema infornatsiooni leiad alalõigust "ASTU LIIKMEKS"

5. Toeta rahaliselt
Rahaliselt saad külaseltsi toetada ühekordsete sihtotstarbeliste annetustega mingi konkreetse tegevuse heaks või läbi liikmemaksu igapäevast seltsi tegevust toetades.
Rahaliselt saab seltsi toetada annetades raha külaseltsi arveldusarvele 221045713814, Swedbangas. Märgi ära ka annetuse sihtotstarve, kui seda soovid.