AJALUGU


Esmakordselt on mainitud 1241.a Taani hindamise raamatus Patika (Patricae) küla kui üht vanimat Tallinna Jaani seegile kuulunud maavaldust.

Patikas oli kuni 1549.a.-ni 2 üksjala kohta, siis tekkis juurde kolmas.

Patika küla on kuulunud Rae mõisale. Peale Kautjala mõisa maade eraldamist Rae mõisast 1694…1698.a. vahel on Kautjala olnud Tallinna linna mõis. 

Valdade tekkimisega mõisate aladele on Patika küla kuulunud Kautjala valla haldusalasse. Valdade liitmisega 1890. aastal sai Rae valla osaks.

1887.aastaks on Kautjala mõisa 16 talust olid päriseks ostetud 4, 33 saunakohta on rendil. Esimesed ostetud talud Patikal on: Uustalu, Rätsepa, Suitsu, Hiio.

1888.a. ehitatakse Kautjalas uus talumaja “Välja”. Rentnik ise vedas materjali ja maksis ka osa ehituskuludest.

 1918 a. asutatakse Patikal “Ilmarise” seltsi poolt raamatukogu

1. aprillil 1949 a. moodustatakse Patika külas “Töösangari” kolhoos.

1950-ndatel aastatel alustatakse Patika küla keskasula planeerimist. Selle planeeringu kohaselt on rajatud Patikale keskasula elamukvartal ja Kultuurimaja, mis mõnda aega tegutseb ka koolina. Suurem osa toona planeeritud elamukvartalist on tänaseni välja ehitamata, samuti ka staadion jms objektid.

1960-ndatel aastatel toimub kolhooside ühendamine ja sellest ajast alates kuulub Patika küla Vaida sovhoosi haldusalasse.

1970-ndatel – 1980-ndatel on suhteliselt aktiivne periood, mil Patika kultuurimaja juures tegutsevad mitmed ringid ja korraldatakse rahvapidusid.

1980-ndate keskel hakatakse rajama Patikale suvilakooperatiive. Tänaseks on Patikal kokku 6 suvilakooperatiivi ligi 200 krundiga. Üha enam endisi suvilaomanikke on oma majapidamisi ümberehitanud ja kolinud päriselt Patikale elama, kuid siiski väga palju on ka selliseid omanikke, kes ise kohal ei ela ja arvavad, et nende kinnisvara hind kasvab ilma selleta, et selle parendamisse ise panustataks.  

1990-ndate aastate alguses laguneb sovhoos. Soikub põllumajanduslik suurtootmine. Sovhoosi lagunemise järel väheneb ka ühiste ürituste korraldamine. Paljud põllumajanduses töötanud inimesed peavad ümber orienteeruma.

1996.a müüakse enampakkumisel Patika kultuurimaja, mis vahetab mitu korda omanikku. Tänasel päeval tegutseb kultuurimaja hoones Patika kauplus ja Patika söögituba. Sellel hoonel ilutsev suur kiri PATIKA on tuttav paljudele, ka neile, kes tegelikult vaid külast läbi on sõitnud.

2005. aastal alustab Patika endises lüpsifarmis tööd OÜ Ringluskeskuse nime all vanavara täika, mis teeb küla tuntuks ka laiematele rahavahulkadele. Ringluskeskuse positiivne kogemus meelitab endise farmi territooriumile ka teisi ettevõtjaid. Täna tegutsevad lisaks ülalnimetatule veel klaaspakette tootev OÜ Glaspak ja laevaremondi ala tegusev OÜ Dianekta. Oodata on veel mõnede uute ettevõtete rajamist Patikale